Αυτό είναι το αποτέλεσμα του IO2, ενός εύχρηστου φυλλαδίου:

Εδώ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του IO1: