BYOD - Донесете свој уред

Луѓето со интелектуална попреченост можат да бидат вработени во заедницата, заедно со лицата без посебни потреби и да заработат конкурентни плати. Тие имаат право да бидат поддржани, да бараат и добиваат ресурси и да бидат успешни во вработувањето во заедницата. Да се ​​биде во можност да се создаде „привлечна“ биографија, да се има концепт на разбирање и управување со времето, да патуваат самостојно до и од работа, се само неколку од потребите што луѓето со интелектуална попреченост треба да ги покријат, во врска со вработливоста.

Персоналот за вработување и програмите за транзиција од училиште на работа, исто така, мора да добијат обука со најдобри практики за да им помогнат на луѓето да најдат и да зачуваат работни места.

Луѓето без инвалидитет користат мобилна технологија за да станат покомпетентни во барањето, добивањето и зачувувањето работа. Луѓето со интелектуална попреченост исто така треба да имаат право да го сторат истото.

Обука на лицата со интелектуална попреченост за употреба на мобилни технологии, како и на нивните тренери за тоа зошто и како да ги користат овие технологии, е суштината на проектот Донесете свој уред.