Osoby z niepełnosprawnością intelektualną (ID) mogą i powinny być zatrudniane, tak, jak osoby pełnosprawne i otrzymywać podobne wynagrodzenie. Mają też prawo do uzyskania wsparcia w poszukiwaniu pracy, zatrudnianiu się i jej utrzymywaniu. Zdolność do stworzenia „chwytliwego” CV, rozumienie pojęcia zarządzania czasem, umiejętność samodzielnego podróżowania do pracy i z pracy – to tylko niektóre z potrzeb, które osoby z niepełnosprawnością intelektualną muszą posiąść w zakresiezatrudnienia. Pracownicy centrów zatrudnienia i szkół przysposobienia do pracy muszą również przejść szkolenie w zakresie najlepszych praktyk, aby pomóc uczestnikom czy klientom w znalezieniu i utrzymaniu pracy.
Osoby pełnosprawne korzystają z technologii mobilnych, aby stać się bardziej kompetentnymi w poszukiwaniu, zdobywaniu i utrzymywaniu pracy. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną również powinny mieć takie samo prawo.
Szkolenie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich trenerów w zakresie korzystania z technologii mobilnych – dlaczego i jak korzystać z tych technologii, jest zasadniczym tematem projektu BYOD.