BYOD-Kendi Cihazını Getir

Zihin Engelli bireyler, toplumda, engelli olmayan kişilerin yanında istihdam edilebilir ve engelli olmayan çalışanlar gibi gelir sağlayabilirler. Toplum istihdamında, iş arama, elde etme ve iş hayatında başarılı olma olanakları elde etme ve desteklenme hakları vardır. Zaman ve zaman yönetimi konusunda sıkı bir anlayışa sahip olma, bağımsız olarak işe gidip gelebilme, ayrı olarak seyahat edebilme, “akılda kalıcı” bir CV oluşturabilme, istihdam edilebilirlikle ilgili olarak kişinin ihtiyaç duyduğu ihtiyaçlardan sadece birkaçıdır. İstihdam ve okuldan iş hayatına geçiş programları personeli, insanların iş bulmasına ve sürdürmesine yardımcı olmak için en iyi uygulamalar konusunda da eğitim almalıdır. Herhangi bir engeli olmayan insanlar, iş arama, elde etme ve işlerinde ilerlemek için mobil teknolojiyi kullanır. Engelli bireyler de bu tür süreçleri yaşayabilir ve başarılı bir kariyer sürdürebilirler.Bu doğrultuda BYOD projesinin temel kapsamı zihinsel engelli bireylere ve bu bireylerin öğretmenlerine mobil teknolojilerin neden ve nasıl kullanılacağına dair eğitim vermektir.