Każdego roku coraz więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych, które stanowią doskonałą odpowiedź na realizację ich potrzeb. To również sposób działania w edukacyjnym projekcie „„BYOD (Bring Your Own Device) jako metoda edukacyjna prowadząca do zwiększenia szans na zatrudnienie dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”. Potrzeby doskonalenia i rozwoju są realizowane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych jako narzędzi edukacyjnych w nowoczesnej, atrakcyjnej i bliskiej życiu formie. 

Partnerzy projektu BYOD stworzyli pakiet składający się z cyfrowej publikacji napisanej w tekście łatwym do czytania i zrozumienia oraz z filmów. Te materiały skierowane są do osób z niepełnosprawnością intelektualną szczególnie zainteresowanych znalezieniem zatrudnienia  lub utrzymaniem obecnej pracy. 

Filmy pokazują w jaki sposób korzystać z aplikacji mobilnych. Dodatkowym atutem jest fakt, że filmy są zamieszczone we wszystkich językach partnerów tj. w języku polskim, hiszpańskim, macedońskim, greckim i tureckim. Zawierają angielskie napisy. Filmy te stanowią uzupełnienie podręcznika i mogą być używane przez nauczycieli, a także przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dla nauczycieli stanowi to świetną okazję doskonalenia warsztatu edukacyjnego, a osoby z niepełnosprawnością intelektualną są w stanie przyswoić nowe informacje w przystępny i prosty sposób.

Kalendarz Google

YouTube

Mapy Google

Kalkulator Google

Geocaching

TIM Be.Safe

Facebook

Portfel

WhatsApp

Indeed Jobs