Ова е резултат од IO2, брошура во лесно читлива форма:

Ова се презентираните резултатите од IO1: