ВЕБИНАР 1: ЕКСПЕРТ ЗА ИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИЈА

ЗА НАСТАВНИЦИ

Погледнете го вебинарот "Експерт за Интернет Комуникација"

ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Погледнете го вебинарот "Експерт за Интернет Комуникација" за лица со интелектуална попреченост

ВЕБИНАР 2: ИНТЕРНЕТ БЕЗБЕДНОСТ

ЗА НАСТАВНИЦИ

Погледнете го вебинарот "Интернет Безбедност"

ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Погледнете го вебинарот "Интернет Безбедност" за лица со интелектуална попреченост

ВЕБИНАР 3: ТРАНСПОРТ

ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Вебинар ИП - Транспорт

ВЕБИНАР 4: НАОЃАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ РАБОТА

ЗА НАСТАВНИЦИ

Вебинар за наставници - Транспорт

ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Вебинар ИП - Транспорт

ВЕБИНАР 5: АЛАТКИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКА РАБОТА

ЗА НАСТАВНИЦИ

Вебинар за наставници - Транспорт

ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Вебинар ИП - Транспорт