ВЕБИНАР 1: ЕКСПЕРТ ЗА ИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИЈА

ЗА НАСТАВНИЦИ

Погледнете го вебинарот "Експерт за Интернет Комуникација"

ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Погледнете го вебинарот "Експерт за Интернет Комуникација" за лица со интелектуална попреченост

ВЕБИНАР 2: ИНТЕРНЕТ БЕЗБЕДНОСТ

ЗА НАСТАВНИЦИ

Погледнете го вебинарот "Интернет Безбедност"

ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Погледнете го вебинарот "Интернет Безбедност" за лица со интелектуална попреченост