PARTNERS

Polonya Zihinsel Engelliler Derneği (PSONI), Polonya'da yaşayan zihinsel engelli kişiler, ebeveynleri ve yasal vasiler adına çalışır.Çocuklarında öğrenme güçlüğü çekenler olarak teşhis edilen ebeveynler için yeni bir yaşam tarzı yaratmak ve yeni fırsatlar sunmak istemektedir. Bu bakış açısı herkes için geçerlidir; bebekler, gençler ve yetişkinler. Amacımız  ebeveynler veya bakıcılara çok yönlü bir kalıcı yardım vermek değil, zihinsel engelli biraylerin fiziksel, bilişsel ve sosyal olarak gelişmelerini sağlayacak fırsatlar sunmak ve opluma dahil olarak aktif, özerk ve olağan bir hayat sürmelerini sağlamaktır.

Derneğin temel amacı belirli ihtiyaçları olan insanları/ öğrenme güçlüğü çekenleri gerçek hayata dahil etmektir.Dernek, önemli başarılara sahip yerleşik bir ulusal kuruluştur. Özel uzmanlığın ana alanları:

 • erken müdahale
 • gençlik eğitimi ve rehabilitasyonu
 • iş terapisi
 • desteklenen istihdam
 • desteklenen yaşam
 • Eğitim ve tedavide bilişim

PSONI 11.000'den fazla üyeden oluşur, yaklaşık 120 yerel şubeye sahiptir.

Polonya Zihin Engelliler Derneği

Adres: Głogowa 2B, 02-639 Warszawa

Telefon: (022) 848 82 60, 646 03 14

Faks: (022) 848 61 62

E-posta: zg@psouu.org.pl

MARGARITA Mesleki Eğitim Merkezi, Attika Bölgesi'nde yaşayan zihinsel engelli insanlar için mesleki eğitim ve istihdama yönelik uzmanlaşmış bir merkezdir. MARGARITA, 1979'da Down sendromlu bir çocuk olan Leonidas'ın annesi Ioanna Tsokopoulou tarafından kuruldu. MARGARITA’nın misyonu, hafif ve orta derecede zihinsel engelli (PwID) insanların istihdam yoluyla topluma katılımlarını artırarak yaşamlarını iyileştirmektir. Hizmetlerimiz, profesyonellerimizin, hizmet kullanıcılarının ve ailelerinin ihtiyaçları ile ilgili kişiselleştirilmiş bir planın tasarımı üzerinde işbirliği yaptıkları antroposentrik sosyal modele dayanmaktadır. Personelimiz sosyal hizmetler, özel eğitim ve psikoloji alanlarında multidisipliner geçmişi olan 35 kişiden oluşmaktadır. 100 öğrenciye mesleki ve günlük beceriler kazandırıyoruz ve sosyal hizmetler, desteklenen istihdam hizmetleri ve psikolojik destek sunuyoruz.

Zihinsel engellilere odaklanan bir eğitim kurumu olarak MARGARITA, faydalanıcılarının özerkliğini, toplumda erişilebilirlik yollarını araştırarak ve yaratarak dahil edilmelerini teşvik eden bir müfredata sahiptir. MARGARITA'daki faydalanıcıların nüfusunun büyük bir kısmı yetişkinlerdir ve bunların önemli bir kısmı işgücü piyasasına işçi olarak entegre edilmiştir.

Şu anda bu hizmet alanında geliştirdiğimiz bir sosyal girişimcilik modeli için bir pilot proje yürütüyoruz ve yakında sunmayı umuyoruz. Ayrıca, MARGARITA, zihinsel engelli insanların gerçek çalışma koşullarında eğitildiği “Gallery13m2” adlı bir dükkan işletmektedir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

İlimiz Şanlıurfa ve Kuzey Mezopotamya'da kurulmuştur. 1976 yılında Dicle Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Harran Üniversitesi, “Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu” Şanlıurfa'daki ilk yüksek öğrenim birimiydi. Daha sonra 1978'de Ziraat Fakültesi ve 1984'te Dicle Üniversitesi'ne bağlı İnşaat Mühendisliği Bölümü ile 1988'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı İlahiyat Fakültesi kuruldu. Harran Üniversitesi Rektörlüğü, 38.0 sayılı ve 03.07.1992 tarihli, 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kanun uyarınca kurulmuş olup, bu birimler 3837 sayılı yasa uyarınca Harran Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 03.07.1992 tarihli. Ayrıca, 2007 yılında Eğitim Fakültesi kurulmuştur. Fakültenin temel amacı örgün eğitimin her aşaması için nitelikli öğretmen ve eğitmen yetiştirmektir.

Fakültemiz 2019-2020 öğretim yılında 7 bölümle hizmet vermektedir. Bunlar;

 • Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 • Temel Eğitim Bölümü
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
 • Özel Eğitim Bölümü
 • Türk ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
 • Yabancı Dil Eğitimi.

Eğitim Fakültesinde 1040 öğrencimiz var. Bu öğrenciler aday öğretmenlerdir. Hizmet içi eğitim kursları aracılığıyla okul öğretmenlerini, velileri ve okul yöneticilerini eğitiyoruz. Ana faaliyetimiz eğitimi geliştirmek ve öğretmen ve yönetici eğitimi ile yetişkin eğitimine yardımcı olmaktır. Ayrıca öğretmenler için karma bir müfredatımız var. Bu müfredat ile öğretmenlerimize özel eğitim konusunda eğitim veriyoruz. Özel eğitim programlarımız zihinsel engelli, fiziksel engelli ve otistik programı içermektedir. Fakültemizde 2 Profesör Dr., 10 Doçent Doktor, 22 Yardımcı Doçent ve 9 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Aktivizm, Eğitim, Kültür ve Sanat Sivil Merkezi “AktivUm” Derneği Kumanovo, vatandaşların işbirliği ile kurduğu gönüllü, kar amacı gütmeyen, hükümet dışı ve partizan olmayan sivil bir dernektir. İnsanların informal, doğrudan ve dolaylı eğitimini geliştirerek, sivil katılımı ve aktivizmi teşvik ederek, ayrımcılık yapmamaya ve zayıf topluluk üyelerini güçlendirerek, etnik ve kültürel gelişmeyi, etnik ve kültürel ilişkileri ve ekonomik ve kültürel faaliyetleri artırarak yerel topluluklar ve sanatsal gelişmeyi amaçlar.

Derneğin hedefleri, görevleri ve faaliyetleri:

 • Yaşam kalitesini artırmak ve onları sosyal olarak sorumlu karar almaya katılmaya motive etmek için yerel nüfusun kültürel yaşamının tüm yönlerinin desteklenmesi ve onaylanması;
 • Yerel toplumda gençlik aktivizminin ve gönüllülüğünün desteklenmesi ve güçlendirilmesi;
 • Tüm marjinalleşmiş vatandaş insanların haklarını korumak ve korumak ve özellikle fiziksel ve zihinsel engelli kişilere odaklanarak savunmasız topluluk üyelerini güçlendirmek;
 • Yerel topluluk içindeki tüm vatandaş kategorilerinin yerel ve evrensel ihtiyaçlarını ele almak için deneyim ve iyi uygulamalar alışverişinde bulunmak amacıyla toplumun kendi içinde ve diğer yerel topluluklarla ağ oluşturma ve işbirliği sağlamak.

Association for Activism, Education, Culture and Art Civil Center “AktivUm” (NGO)

Web site: https://aktivum.org.mk/

Email: zdruzenie.aktivum@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/AktivUmCC

Telephone: +38975253571

Fundació Espurna, zihinsel engelli insanların toplumsal işgücüne entegrasyonunu sağlamak amacıyla 1996 yılında kurulmuştur.

Temel amacımız Zihinsel Engellilere tam entegrasyonlarını destekleyen kişisel, sosyal ve işgücü eğitimi vermektir.

Basit ve küçük bir İstihdam Merkezi olarak başlayıp ve yeni “üyelerimizin” gerçekleri bizi daha kararlı bir Kurum haline getirdi ve azimli katılımcılarımızın “yeteneklerini” geliştirmeye motive etti. Daha sonra İstihdam (korumalı veya sıradan) istihdam olanaklarını artırmak için İş Merkezi'ni kurduk.

Ayrıca bugün yaklaşık 100 kişinin tek çatı altında birlikte yaşadığı ve kapasitelerine ve programlara olan dikkatimizi daha iyi hale getirmek amacıyla geniş veya genel ihtiyaçları olan İnsanlar için bir Günlük Merkez oluşturduk. Aileler ve okullarla işbirliği yaparak DignaVall merkezimizde katılımlarını sağlıyoruz.

Ve ana araçlarımızdan biri kapsamlı spor ve boş zaman değerlendirme aktiviteleridir.

Fundació Espurna

Adres: C/ Pellers nº81 , 46702 Gandía (Valencia)

Website: www.espurna.org